Παραχώρηση Εγνατίας Οδού: έγκλημα σε βάρος της εθνικής οικονομίας και της Β. Ελλάδας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 20:11 Συντάκτης: Σύλλογος Εργαζομένων της "Εγνατία Οδός Α.Ε."
Βαθμολογήστε το άρθρο
(0 ψήφοι)
Παραχώρηση Εγνατίας Οδού: έγκλημα σε βάρος της εθνικής οικονομίας και της Β. Ελλάδας

 

 

 

 

Σύλλογος Εργαζομένων της "Εγνατία Οδός Α.Ε."

 

Σε συνέχεια της σημερινής συνέντευξης τύπου σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα συμπεράσματα της τεχνικοοικονομικής μελέτης που εκπόνησε ο Σύλλογος Εργαζομένων, σε συνεργασία με καταξιωμένους επιστήμονες, η οποία αποτυπώνει αυτό που οι εργαζόμενοι της Εγνατίας οδού προσπαθούν να αποτυπώσουν με κάθε τρόπο μια δεκαετία τώρα: 

Η παραχώρηση, της Εγνατίας οδού, ενός ολοκληρωμένου κατασκευαστικά οδικού άξονα τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας,  είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον από κάθε άποψη (οικονομική, κοινωνική, πολιτική).

 

Το έργο της Εγνατίας Οδού & των Κάθετων Αξόνων που πρόκειται να παραχωρηθεί:

900χλμ κατασκευασμένων αυτοκινητόδρομων (40% της Ελλάδας)

110 χλμ σηράγγων, 50 χλμ γεφυρών

Όλες οι υπεραστικές μεταφορές της Βόρειας Ελλάδας και οι συνοριακές συνδέσεις με γειτονικά κράτη

Καταβληθέν κόστος κατασκευής ~7 δις. €

Χρηματοδότηση κατασκευής: Εθνικοί πόροι (μέσω δανεισμού) & Προγράμματα Ε.Ε.

Αποπληρωθέντα δάνεια «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: 1,1 δις. € (100%) – Χρέος: 0€

Κατασκευαστικές εκκρεμότητες: ~0,25 δις. € (Σταθμοί Εξυπηρέτησης, τμήμα 44χλμ Χαλάστρα – Εύζωνοι)

 

Αποτελέσματα της Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού & των Κάθετων Αξόνων:

Απώλεια από το δημόσιο εξασφαλισμένων ετήσιων κερδών 90 ως 175 εκ.€/έτος, ήτοι 3-6 δις για 35 έτη, και αντ’ αυτού εφάπαξ είσπραξη ποσού 0,5-1 δις. €. Το εφάπαξ ποσό ουσιαστικά θα αποτελεί κεφαλαιοποίηση μόνο μικρού ποσοστού των μελλοντικών εσόδων, με επιτόκιο πολλαπλάσιο από το τρέχον επιτόκιο δημόσιου δανεισμού της χώρας (στη δημοπράτηση της 17.3.2021 ήταν 1,9% για ομόλογα 30ετίας ).

 

Υπερδιπλασιασμός κόστους διοδίων για τους χρήστες (από 3 στα 6,5 λεπτά/χλμ).

 

Κατάργηση απαλλαγών διοδίων για τοπικούς χρήστες και ανέργους.

 

Ανάληψη από το Δημόσιο των σημαντικών ρίσκων (γεωτεχνικά, πανδημίες, οικονομικές κρίσεις) με επιπλέον αποζημιώσεις στον παραχωρησιούχο.

 

Απαγόρευση ανάπτυξης νέων αυτοκινητοδρόμων & οδών ταχείας κυκλοφορίας (π.χ. Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, Πατρίδα – Σκύδρα κτλ.) ως ανταγωνιστικών έργων στην παραχώρηση.

 

Το μοντέλο της παραχώρησης που επιλέχθηκε είναι εξ αρχής στρεβλό καθότι τα έσοδα διοδίων και εκμετάλλευσης υπερεπαρκούν για την αυτοχρηματοδότηση τόσο της συντήρησης και λειτουργίας όσο και των νέων κατασκευών και άρα δεν υφίστανται ανάγκες προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω μιας σύμβασης παραχώρησης.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ  ΓΙΑ 35 ΕΤΗ

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (Δ.Ε.)

ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ (εκτίμηση)

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΟΔΙΑ) & ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης, λειτουργίας & διοδίων

Ιδιωτικές τεχνικές επιχειρήσεις με

μειοδοτικούς διαγωνισμούς επί προϋπολογισμών

Ιδιωτική τεχνική επιχείρηση για 35 έτη,  πλειοδοτικός διαγωνισμός βάσει της αρχικής αμοιβής παραχώρησης, χωρίς προϋπολογισμό

Εκτέλεση λοιπών εργασιών κατασκευής & ανάταξης (~5% του οικονομικού αντικειμένου)

Με διεθνείς διαγωνισμούς, ως Δ.Ε.

Χωρίς διαγωνισμούς,  από τον παραχωρησιούχο

(με πολλαπλάσιο κόστος σε σχέση με Δ.Ε.)

Ετήσιες δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας και διοδίων (για κοινό αντικείμενο εργασιών)

70 εκ. €/έτος

~120-150 εκ. €/έτος (εκτέλεση από τις ίδιες ή συγγενείς επιχειρήσεις με πολλαπλάσιο περιθώριο κέρδους)

Συνολικές δαπάνες 35 ετών (μ.ο.)

2,5 δις. €

~4,5 δις. €

Μέσο ετήσιο κόστος ανά χλμ

75.000€/χλμ/έτος

ως 150.000€/χλμ/έτος

«Αμοιβές» παραχώρησης

-

Εφάπαξ αμοιβή παραχώρησης (τίμημα): π.χ. 0,5-1 δις. €

Ετήσια αμοιβή 7,5% εσόδων: 15-25 εκ. €/έτος

Β. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΔΙΩΝ κτλ.

Είσπραξη εσόδων διοδίων

από το Δημόσιο

από τον Παραχωρησιούχο

Απαλλαγές διοδίων

Þ      τοπικοί χρήστες

Þ      άνεργοι

κατάργηση απαλλαγών

Κόστος διοδίων

δυνατότητα διατήρησης χαμηλής χρέωσης

υπερδιπλασιασμός (>120%) της χρέωσης

Σενάριο α’:

χαμηλή χρέωση 3 c/km

Σενάριο β’:

αύξηση χρέωσης 6,5 c/km

αύξηση χρέωσης 6,5 c/km (χωρίς απαλλαγές)

Ετήσια έσοδα διοδίων (μέσος όρος 35 ετών)

160 εκ. €/έτος

250 εκ. €/έτος

260 εκ. €/έτος

Συνολικά έσοδα 35 ετών

5,7 δις. €

8,7 δις. €

9 δις. €

Γ. ΚΕΡΔΗ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ)

Ετήσια κέρδη (μ.ο. 35 ετών)

(με τις «αμοιβές» – προ φόρων)

Δημόσιο: 90 εκ. €/έτος

Δημόσιο: 175 εκ. €/έτος

Παραχωρησιούχος: 140 εκ.€/έτος

(πλέον τα κέρδη από συντήρηση & αποζημιώσεις)

Κέρδη Δημοσίου 35 ετών

3,1 δις. €

6,1 δις. €

1-1,5 δις.€ (εφάπαξ & ετήσια αμοιβή παραχώρησης)

Κέρδη Παραχωρησιούχου 35 ετών

-

-

5 δις. €  (πλέον τα κέρδη από συντήρηση & αποζημιώσεις)

Τελικό οικονομικό όφελος δημοσίου

Ετήσια κέρδη δημοσίου ως 175 εκ. €/έτος

Ετήσια κέρδη δημοσίου ως 25 εκ. €/έτος

Εφάπαξ είσπραξη αμοιβής παραχώρησης  : 0,5-1 δις. €

Ανάληψη μειζόνων ρίσκων (γεωτεχνικά, πανδημίες, νέες οικονομικές κρίσεις)

Ελληνικό Δημόσιο

Ελληνικό Δημόσιο, με καταβολή επιπλέον αποζημιώσεων στον παραχωρησιούχο

Ανάπτυξη νέων αυτοκινητοδρόμων στη Β. Ελλάδα

Με βάση το σχεδιασμό του Δημοσίου

(π.χ. Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, Πατρίδα – Σκύδρα κτλ.)

Απαγόρευση ως ανταγωνιστικά έργα (με επιπλέον αποζημιώσεις στον παραχωρησιούχο)

Συνεισφορά στη μείωση του Εθνικού Χρέους

Þ      Ετήσιες συνεισφορές επί 35 έτη, έως 6,1 δις. €

Þ      Εφάπαξ συνεισφορά, έως 0,5-1 δις. €

Λοιπά δυνατά οφέλη δημοσίου

Þ      Ετήσια ενίσχυση ΠΔΕ

Þ      Αναπτυξιακά έργα στις ζώνες διέλευσης της Εγνατίας

-

 

 

 

 

Αναγνώστηκε 134 φορές

Θέλουμε να μιλήσουμε για τον κομμουνισμό της εποχής μας, την αναγκαία αλλά όχι δεδομένη προοπτική. Θέλουμε να μιλήσουμε ταυτόχρονα για την καθημερινή επιβίωση και τον αγώνα γι’ αυτήν.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εγγραφείτε στην λίστα επικοινωνίας μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι.