A+ A A-

Με το βλέμμα στραμμένο στη περιουσία των Δήμων,του Γιώργη Τερζάκη

 

Τα ασημικά των ΟΤΑ εποφθαλμιά το πόρισμα επιτροπής του υπουργείου Εσωτερικών για αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

 

Τέλος του Φλεβάρη εκδόθηκε το πόρισμα της επιτροπής που είχε συσταθεί για τις αλλαγές στη νομοθεσία για τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Εδώ το πλήρες κείμενο

 

Έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τις προτάσεις της Επιτροπής, η οποία είχε επικεφαλής το γ. γ. του υπουργείου Εσωτερικών και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Πουλάκη.

 

Τα βασικά σημεία των αλλαγών που προτείνει η επιτροπή αφορούν:

Πρώτο, τις ασκούμενες αρμοδιότητες, την κατανομή τους μεταξύ κεντρικής διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Δεύτερο, το εκλογικό σύστημα.

Τρίτο, τα όργανα διοίκησης και τους θεσμούς που λειτουργούν εντός των Δήμων (επιτροπές, δημοτικές κοινότητες κλπ).

Τέταρτο, τα οικονομικά των φορέων.

Πέμπτο, συμμετοχικές διαδικασίες.

Έκτο, την περιουσία των ΟΤΑ.

 

Αξίζει να επικεντρωθούμε στα θέματα της περιουσίας. Εκτός από τις διατάξεις βελτιωτικού-διαχειριστικού χαρακτήρα, προβλέπονται και ορισμένες που αποκαλύπτουν σχέδια εκμετάλλευσης της περιουσίας των ΟΤΑ από ιδιωτικά συμφέροντα με τον πλέον νεοφιλελεύθερο τρόπο. Συγκεκριμένα:

Ευελιξία στις εκμισθώσεις ακινήτων ΟΤΑ. Η λογική που προωθείται είναι η ευελιξία στο καθεστώς εκμισθώσεων προκειμένου να γίνει λιγότερο χρονοβόρα  η διαδικασία, με έμφαση σε εκμισθώσεις επενδυτικού χαρακτήρα, μακροχρόνιες μισθώσεις κ.α. Προβλέπεται συγκεκριμένα (σε σχετική πρόταση διάταξης):

«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων (εκτάσεων ή κτηρίων) με μειωμένο μίσθωμα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας».

 

Στη πρόταση αυτή διακρίνεται η τάση μείωσης των δημοσίων επενδύσεων και η υποκατάσταση των αναγκαίων δαπανών από ιδιωτικά κεφάλαια έναντι ανταλλάγματος την παραχώρηση δημοσίων ακινήτων με μειωμένα μισθώματα.

 

Τα σημεία, όμως, όπου η «μεταβίβαση» ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ σε ιδιωτικά κεφάλαια παίρνει σκανδαλώδεις διαστάσεις αποκαλύπτονται στις προτεινόμενες διατάξεις για μακροχρόνιες μισθώσεις. Πιο συγκεκριμένα:

 

«4. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται, κατόπιν δημοπρασίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Α.Κ., η μακροχρόνια μίσθωση α) δημοτικών ακινήτων για διάρκεια μέχρι ενενήντα εννέα (99) έτη, με σκοπό την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, β) ακάλυπτων δημοτικών εκτάσεων, για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, με σκοπό την εγκατάσταση και εκμετάλλευση στο μίσθιο επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών, που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή, δ) ακάλυπτων δημοτικών εκτάσεων, για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, με σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

 

Στις παραπάνω προβλέψεις δε χρειάζονται μαντικές ικανότητες για να φανεί η «εξυπηρέτηση» του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Φιλαδέλφεια…

Δεν φτάνουν οι χαριστικές παροχές προς τα πλέον επιθετικά τμήματα του κεφαλαίου, όπως οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Έρχονται στη συνέχεια και οι φοροαπαλλαγές.

 

«Οι ανωτέρω συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, ενώ τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών»!

 

Δεν έχουμε, λοιπόν, καμία αυταπάτη για τη κατεύθυνση των αλλαγών που ετοιμάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που κατά τ’ άλλα κόπτεται για τα λαϊκά συμφέροντα, στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Σταθερά στη κατεύθυνση των συμφερόντων των δανειστών και της ολιγαρχίας, καθώς η «αξιοποίηση» δε θα υπηρετήσει τα συμφέροντα των δημοτών, φθηναίνοντας για παράδειγμα τις υπηρεσίες του δήμου προς τους δημότες. Θα έρθει να καλύψει τα κενά που αφήνει η κρατική χρηματοδότηση στους δήμους. Να υπηρετήσει με άλλα λόγια και να διευκολύνει την πολιτική της λιτότητας και των περικοπών.

 

Banner για εσωτερικές σελίδες κάτω

ΝΕΑ

bananiotis 2014