Χρ. Τουλιάτος (Ζωγράφου – Ανυπότακτη Πόλη): Ριζοσπαστικό σχέδιο ρήξεων και ανατροπών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 09:13 Συντάκτης:

 «Θέλουμε να συγκροτήσουμε το ρεύμα εκείνο που θα καταφέρνει να γίνεται ανάχωμα αντιστάσεων στο χώρο αναφοράς τους, το πεδίο της γειτονιάς, αλλά θα λειτουργεί και σαν όχημα ανασύνθεσης του κοινωνικού υποκειμένου σε ανατρεπτική και ριζοσπαστική κατεύθυνση. Την Αριστερά που επιμένει πως υπάρχει άλλος δρόμος μακριά από τα μνημόνια, την ΕΕ και τους μηχανισμούς επιτροπείας», δηλώνει στο kommon ο Χρήστος Τουλιάτος εκ μέρους της δημοτικής κίνησης «Ζωγράφου – Ανυπότακτη Πόλη».

 

-      Ποια είναι η πολιτική ταυτότητα και η διαδικασία συγκρότησης του σχήματος με το οποίο συμμετέχετε στις δημοτικές εκλογές;

 

Η κίνηση Ζωγράφου – Ανυπότακτη Πόλη είναι πρώτα απ’ όλα μία συλλογικότητα αγώνα για τη γειτονιά και έπειτα ένα ψηφοδέλτιο για τις δημοτικές εκλογές. Αν και νέα κίνηση, ο κόσμος της ήταν παντού σε παλιότερα και νέα τοπικά κινήματα της πόλης μας. Εκφράζει τους αγώνες που δώσαμε τα τελευταία 20 χρόνια στη γειτονιά για να γίνει η Βίλα πάρκο για όλο το λαό του Ζωγράφου, να μη γίνουν οι 6 πλατείες μας υπόγεια γκαράζ και τσιμέντο επί Καζάκου, να γίνει το Μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδί, να μην μετατραπούν ο πλατείες σε υπόγεια γκαράζ, να μην πλειστηριαστούν τα σπίτια των συμπολιτών μας, να οργανωθούν κινήσεις αλληλεγγύης και συνεταιρισμοί καταναλωτών όπως ο ΣΥΝ.ΖΩ, για να μην περάσουν οι μνημονιακές πολιτικές. Αντιπροσωπεύει όλες τις γενιές κατοίκων και ειδικά την παραγωγική ηλικία που είναι ο κορμός της κίνησής μας. Είναι ενωτική αφού αποτελείται από ενεργούς κατοίκους προερχόμενους/ες από διάφορες τάσεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς αλλά και ανένταχτους/ες της πόλης μας και έχει απευθυνθεί  ενωτικά στις άλλες μαχόμενες δυνάμεις της Αριστεράς της πόλης ακόμα και αν αυτές αρνούνται όχι μόνο τη συμπόρευση αλλά ακόμα και το διάλογο. Επιμένει ριζοσπαστικά χωρίς να υποτάσσεται στις δυσκολίες των καιρών, εξ ου και Ανυπότακτη. Η κίνηση προήλθε από μία μακρά διαδικασία συζητήσεων και πρωτοβουλιών για μία νέα τοπική κίνηση στη γειτονιά μας μετά την ήττα του 2015 και τις συνέπειες που αυτή είχε στο αγωνιστικό δυναμικό και το φρόνημά του. Συγκροτήθηκε τελικά τον Οκτώβρη του 2018 και από τότε παρεμβαίνει ενεργά στα δημοτικά δρώμενα.

 

-      Πώς κρίνετε την πολιτική της κυβέρνησης για την τοπική αυτοδιοίκηση;

 

Το πεδίο των πολιτικών στο χώρο και την αυτοδιοίκηση επιλέχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ως σχετικά προνομιακό για το ξεδίπλωμα της μνημονιακής στροφής του και της μετάλλαξής του πλέον σε ανοιχτά σοσιαλφιλελεύθερο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ διακηρυκτικά αντιστεκόταν στην «οικειοποίηση» του μνημονίου σε επίπεδο κεντρικού πολιτικού τόνου, αλλά οικειοποιήθηκε ανοιχτά τις κατευθύνσεις του στο πεδίο του χώρου. Και μάλιστα προβάλλοντας τις ως μέρος της διαδικασίας «παραγωγικής ανασυγκρότησης» και «ανάπτυξης» που υποτίθεται ότι θα οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση. Έτσι, στο πεδίο του δημόσιου χώρου πλέον εκχωρεί σημαντικά πεδία του στο ιδιωτικό κεφάλαιο και διαμορφώνει ένα πλαίσιο διευκόλυνσης των επενδύσεων σε αυτά αποδεικνύοντας ότι αποτελεί αξιόπιστο υλοποιητή των μνημονιακών κατευθύνσεων. Παράλληλα με τους «αναπτυξιακούς» σχεδιασμούς στο πεδίο του χώρου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ άνοιξε και τη συζήτηση για μία νέα αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση.

 

Στόχος είναι: α) η θεσμική και πολιτική συμπύκνωση της παραπάνω αναπτυξιακής κατεύθυνσης με θωράκιση του δημοσιονομικού πλαισίου λειτουργίας των ΟΤΑ (ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, παρατηρητήριο ΟΤΑ, εκχώρηση λειτουργιών σε ιδιώτες αν δεν εξασφαλίζεται η χρηματοδότησή τους μέσω των εσόδων των ΟΤΑ, εκχώρηση αρμοδιοτήτων είσπραξης κάποιων φόρων με αύξηση των πεδίων «ανταποδοτικότητας» κλπ.), β) η καλλιέργεια ενός πολιτικού κλίματος «συναίνεσης» τόσο σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο (με πρωτοβουλίες όπως η συνταγματική αναθεώρηση και ο νέος εκλογικός νόμος) όσο και στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης. Η γραμμή της «συναίνεσης» είναι αναγκαία για τη θωράκιση του αστικού πολιτικού συστήματος, για πιθανές ανασυνθέσεις και συνεργασίες ακόμα και «μεγάλο» κυβερνητικό συνασπισμό μεταξύ των δύο μεγάλων πόλων ή «οικουμενική» κυβέρνηση αν κριθεί αναγκαίο μελλοντικά.

 

-      Ποια περιθώρια παρέμβασης υπάρχουν για ένα σχήμα με τα πολιτικά χαρακτηριστικά που περιγράψατε;

 

Με τον «Καλλικράτη» και  στη συνέχεια  με τον «Κλεισθένη» πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει  το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με το Παρατηρητήριο που ελέγχει αυστηρά την τήρηση των μνημονιακών πολιτικών σε συνδυασμό με τους αυστηρά ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς τίθεται ζήτημα πλέον κατά πόσο μπορεί η αυτοδιοίκηση να βρεθεί σε ριζική αντίθεση με την κεντρική εξουσία, αφού τα όρια αυτονόμησης-αντίθεσης είναι εξαιρετικά μικρά στο παρόν θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει να παρεμβαίνουμε πολιτικά, προφανώς και να οξύνουμε αυτή την αντίθεση στο βαθμό που η κεντρική κυβέρνηση και εξουσία παραμένουν μνημονιακές και νεοφιλελεύθερες. Με επίγνωση πλέον ότι και το δήμο να πάρεις με μνημονιακή-νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση και εξουσία τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα στο μνημονιακό, καλλικρατικό και ευρωενωσιακό πλαίσιο. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε άλλο πρότυπο δημοτικής διακυβέρνησης σε αντίθεση με τις μνημονιακές πολιτικές και τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις που τις εφαρμόζουν, απαιτείται  κινητοποίηση του ίδιου του κόσμου των γειτονιών και διαδημοτικός κινηματικός και πολιτικός συντονισμός αριστερών ριζοσπαστικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

 

Αυτό θέτει ως σημαντικό το ζήτημα της σχέσης τοπικών κινημάτων και ΟΤΑ. Δεν επιδιώκουμε απλά την κατάληψη της δημοτικής εξουσίας, όπως κατ’ αναλογία δεν επιδιώκουμε απλά την κυβερνητική εξουσία με κοινοβουλευτικούς όρους μόνο. Η πρόσφατη εμπειρία ειδικά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και αντίστοιχων δημοτικών αρχών είναι διδακτική ως προς αυτό και πρέπει να προβληματίσει τηρουμένων των αναλογιών και για την αυτοδιοίκηση. Αναζητούμε ένα ριζοσπαστικό σχέδιο που επιδιώκει ρήξεις και ανατροπές στο υπάρχον θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο και ταυτόχρονα δεν αναχωρεί από το πεδίο της πολιτικής. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να εξυπηρετηθεί με το να επιδιώκουμε διαρκώς την οργανική σχέση των τοπικών σχημάτων-παρατάξεων που διεκδικούν τη δημοτική αρχή με οργανωμένες συλλογικότητες της γειτονιάς που λειτουργούν εκτός του κρατικού  θεσμού του δήμου, με το να συντονιζόμαστε με τις λαϊκές κινητοποιήσεις αλλά και να τις προκαλούμε. Έτσι, στο σήμερα οικοδομούμε τους αναγκαίους κινηματικούς όρους αντίστασης στις γειτονιές απέναντι στις μνημονιακές επιλογές. Και σε περίπτωση εκλογικής νίκης (κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν οι όροι σήμερα όπως υπήρξαν για κάποια σχήματα το 2014) θα υπάρχει εντός και εκτός του κρατικού θεσμού του δήμου ένα κοινωνικό και πολιτικό μπλοκ που επιχειρεί ανατροπές με επίγνωση των σημερινών δυσκολιών. Απαιτείται κυρίως η λαϊκή αυτοοργάνωση με τις ιδιαίτερες δομές της (λαϊκές συνελεύσεις, τοπικά σωματεία εργαζομένων, επιτροπές κατοίκων, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης κλπ.) και η οργανική σχέση της δημοτικής αρχής με αυτές τις μορφές. Ταυτόχρονα, είναι ζωτική ανάγκη και η ύπαρξη προοπτικά ενός σχεδίου κινηματικού και πολιτικού συντονισμού λαϊκών συλλογικοτήτων και αριστερών ριζοσπαστικών δημοτικών αρχών διαδημοτικά. Με όσο το δυνατόν ενιαία γραμμή-σχέδιο για την παρέμβαση στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν συνολικά (οικονομικά, απορρίμματα, 5μηνα, δημόσιος χώρος, ιδιωτικοποιήσεις κλπ.).

 

-      Ποια μπορεί να είναι η συμβολή των αυτοδιοικητικών σχημάτων στην υπόθεση της ανασυγκρότησης και αντεπίθεσης της Αριστεράς;

 

Στις φετινές δημοτικές εκλογές συμμετέχουν πολλά αυτοδιοικητικά σχήματα της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Μεταξύ αυτών και περίπου 15 με ενωτική, μετωπική και ταυτόχρονα ριζοσπαστική φυσιογνωμία. Θεωρούμε ότι η παρέμβαση τέτοιων σχημάτων στις δημοτικές εκλογές μπορεί να οικοδομήσει όρους για μια νέα δυναμική στη ριζοσπαστική και κομμουνιστική Αριστερά. Κι αυτό ειδικά στη δύσκολη συγκυρία της ήττας μετά τη μνημονιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Μία νέα δυναμική για την Αριστερά της αντίστασης και των κινημάτων. Την Αριστερά εκείνη που μέσα στις μνημονιακές παλινωδίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και τη παράλληλη κάμψη των κινηματικών αντιστάσεων προσπάθησε να ανακαλύψει νέους δρόμους συλλογικής αντίστασης απέναντι στη μνημονιακή επέλαση.

 

Θέλουμε να συγκροτήσουμε το ρεύμα εκείνο που θα καταφέρνει να γίνεται ανάχωμα αντιστάσεων στο χώρο αναφοράς τους, το πεδίο της γειτονιάς, αλλά θα λειτουργεί και σαν όχημα ανασύνθεσης του κοινωνικού υποκειμένου σε ανατρεπτική και ριζοσπαστική κατεύθυνση. Την Αριστερά που επιμένει πως υπάρχει άλλος δρόμος μακριά από τα μνημόνια, την ΕΕ και τους μηχανισμούς επιτροπείας. Η αντίληψη αυτή δε πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η αντίστοιχη δική μας «εμμονή». Δεν θέλουμε απλά να αθροίσουμε τις δυνάμεις της Ριζοσπαστικής Αριστεράς που αντιλαμβάνονται το στοιχείο της ρήξης με το ευρωσύστημα και την αξία ενός μεταβατικού προγράμματος και μίας μεταβατικής τακτικής στο πλαίσιο μίας σύγχρονης επαναστατικής στρατηγικής. Θέλουμε να εντάξουμε όλες αυτές τις δυνάμεις σε μια διαδικασία ανασύνθεσης πρακτικών, πολιτικών επιλογών, τομών και αντιλήψεων. Επιδιώκουμε να ξαναανακαλύψουμε αυτόν τον δρόμο μέσα στις δοσμένες συνθήκες και η ριζοσπαστική παρέμβαση στις γειτονιές αποτελεί σημαντικό πεδίο για αυτή τη διαδικασία. Η αντιφατικότητα των κοινωνικών-ταξικών δυνάμεων στο τοπικό κίνημα, ο πλούτος των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων αλλά και η κρισιμότητα του συγκεκριμένου τομέα δημόσιας διοίκησης στη διαδικασία περάτωσης της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης είναι στοιχεία που κάνουν αναγκαία την μετωπική παρέμβαση και συμπόρευση της ριζοσπαστικής Αριστεράς στη γειτονιά και την αυτοδιοίκηση. Παλεύουμε να αποτυπώσουμε αυτά τα φυσιογνωμικά στοιχεία και την πολιτική κατεύθυνση σε απόπειρες, όσο γίνεται, παραδειγματικών αυτοδιοικητικών εγχειρημάτων. Έχοντας επίγνωση των σημερινών δυσκολιών, αλλά και της ανάγκης από σήμερα να αρχίζει να χαράζεται μία άλλη κατεύθυνση, φυσιογνωμία και πρακτική για μία σύγχρονη ριζοσπαστική και κομμουνιστική αριστερά στις γειτονιές και συνολικά.

  

-      Παρεμβαίνετε σε έναν δήμο που έχει ιδιαίτερη παρουσία η νεολαία και ειδικά η φοιτητική.  Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που θέλετε να αναδείξετε; Οι δικές σας θέσεις απέναντι στην πραγματικότητα που περιγράφετε;

 

Αν και απέχουμε ακόμα αρκετά από αυτό, θέλουμε να σκεφτόμαστε ως δύναμη που δεν αρκείται στην αγωνιστική διαμαρτυρία αλλά θέλει να αλλάξει από σήμερα την πόλη μας. Η σκέψη και η πρακτική μας επικεντρώνεται τόσο στα κεντρικά προβλήματα του δήμου όσο και σε αυτά που φαίνονται (αλλά δεν είναι!) τα πιο «μικρά» ζητήματα της καθημερινότητας των κατοίκων.

 

Ο δήμος μας έχει βρεθεί υπερχρεωμένος χάρη σε ένα υπέρογκο δάνειο του δημάρχου Καζάκου και μία, κατά τη γνώμη μας και τη γνώμη του κινήματος τότε, υπερκοστολογημένη αγορά της μισής έκτασης της Βίλας Ζωγράφου. Μία αγορά που νομιμοποίησε τυπικά η σημερινή δήμαρχος το φετινό Ιούλη δεχόμενη τη δωρεά του υπόλοιπου μισού από την οικογένεια Ζωγράφου με αντάλλαγμα την παραίτηση του δήμου από κάθε νομική διεκδίκηση… Γι’ αυτό το δάνειο έχει εγγυηθεί το κράτος και ο δήμος θα είναι υποχρεωμένος για χρόνια να αποδίδει ετήσια περίπου  το 10% των ήδη μειωμένων ΚΑΠ που δικαιούται! Πέρα από τις μνημονιακές μειώσεις και παρακρατήσεις των ΚΑΠ δηλαδή θα έχουμε περαιτέρω μείωση 10% για τις τοπικές ανάγκες με ευθύνες των δημοτικών αρχών ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ στην πόλη μας. Αυτό είναι κεντρικό πρόβλημα στο δήμο αφού επηρεάζει όλη τη λειτουργία του και είμαστε οι μόνοι που το αναδεικνύουμε αμφισβητώντας αυτό το δάνειο. Λέμε σαφώς ότι χρειάζεται διαγραφή αυτού του δυσβάσταχτου χρέους που μας φόρτωσαν ο δήμαρχος της ΝΔ και νομιμοποίησε πλήρως πλέον η δημοτική αρχή του ΣΥΡΙΖΑ.   

 

Σε άλλα ζητήματα, οι προτεραιότητές μας είναι η καθαριότητα, παλεύοντας για τους αναγκαίους διορισμούς μόνιμου προσωπικού γι’ αυτό, σε ένα δήμο που θρήνησε ήδη 2 θανάτους εργαζομένων στη θητεία της σημερινής δημάρχου. Δεύτερον, να αυξηθεί με παρεμβάσεις το πράσινο στην πόλη, με αξιοποίηση δημοτικών χώρων που έχουν ερημωθεί και φυσικά χωρίς άσφαλτο όπως στη Βίλα και τσιμέντο όπως στην πλατεία Άνοιξη, όπως έκανε η σημερινή δήμαρχος. Τρίτον, για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στο δήμο ώστε να απελευθερωθούν θέσεις και στους παιδικούς σταθμούς και να μη μείνει κανένα νήπιο πλέον εκτός, όπως έγινε φέτος με περίπου 200 παιδιά που έμειναν έξω από παιδικούς σταθμούς. Χώροι για παιδικούς σταθμούς υπάρχουν, ενδεικτικά να πω ότι υπάρχει και κληροδότημα στο δήμο στα Άνω Ιλίσια για αυτό το σκοπό και ο χώρος ρημάζει χρόνια. Επίσης, να ξηλωθούν οι παράνομες κεραίες που βλάπτουν την υγεία των κατοίκων όπως στα Άνω Ιλίσια.

 

Σταχυολογώ κάποια βασικά αφού φυσικά προσπαθούμε να έχουμε θέσεις για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν το δήμο μας.

 

Κάντε κλικ στο όνομα του αρθρογράφου για να διαβάσετε όλα τα άρθρα του.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Kommon

Θέλουμε να μιλήσουμε για τον κομμουνισμό της εποχής μας, την αναγκαία αλλά όχι δεδομένη προοπτική. Θέλουμε να μιλήσουμε ταυτόχρονα για την καθημερινή επιβίωση και τον αγώνα γι’ αυτήν.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εγγραφείτε στην λίστα επικοινωνίας μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι.