Νίκος Δαμιανάκης

 

 

Πρόλογος

ΜΙΑ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 9 ΜΗΝΩΝ ΜΑΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

Στον όρο Δημόσια Υγεία συνοψίζονται, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όλες οι οργανωμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες, δραστηριότητες του κράτους και της κοινωνίας, που σκοπό έχουν την πρόληψη των νοσημάτων,  την προστασία της υγείας του πληθυσμού και τη  βελτίωση της ποιότητας της ζωής του, με σκοπό την αύξηση του προσδόκιμου ορίου επιβίωσης. Μπορεί όμως να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία μετά την οργανωτική και λειτουργική αποδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, χωρίς, δηλαδή, την  πρώτη γραμμή ελέγχου για ασθένειες, ακόμα και μεταδοτικές; Μπορεί να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία μετά την περιορισμένη εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού, με έξαρση των ψυχικών διαταραχών, κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών και αύξηση των αυτοκτονιών; Μπορεί να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία μετά την ανισομερή κατανομή των οικονομικών πόρων και των δαπανών για τη Δημόσια Υγεία;

Σελίδα 2 από 2

Θέλουμε να μιλήσουμε για τον κομμουνισμό της εποχής μας, την αναγκαία αλλά όχι δεδομένη προοπτική. Θέλουμε να μιλήσουμε ταυτόχρονα για την καθημερινή επιβίωση και τον αγώνα γι’ αυτήν.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εγγραφείτε στην λίστα επικοινωνίας μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι.